Retro Arms

CNC delený mechabox V2 (9mm) - QSC
1 ks
Dostupné ihneď (1 ks)

CNC delený mechabox V2 je určený pre airsoftové zbrane typu AR15 (M4), M16, vyrobený z bloku najpevnejšieho leteckého duralu EN AW 7075 T651, ktorý má vyššiu pevnosť v ťahu (590MPa), než bežná konštrukčná oceľ (390MPa). Vďaka použitému materiálu má mechabox niekoľkonásobne vyššiu životnosť než bežný zinkolitový mechabox. Mechabox vyrábame na presných CNC obrábacích strojoch, priamo v našej výrobni. Číslo v zátvorke (9mm) znamená priemer otvoru pre ložiská.

Delený mechabox znamená to, že je mechabox rozdelený na dve časti, horné (Upper) a spodný (Lower). Delený mechabox má niekoľko výhod. Je to najmä ľahká inštalácia vnútorných dielov do mechaboxu. Pri ladení vzduchotechniky sa spodná časť mechaboxu nainštaluje do zbrane a dáva dole sa iba horná časť, ktorá drží na kolíku a tým nie je nutné montovať a demontovať skoro celú zbraň. Tento delený mechabox možno inštalovať do veľa krivého tela AR15 (M4) a to v kombinácii s akoukoľvek Hop Up komorou AR15 (M4).

Odporúčaná dĺžka trysky je 21,4mm. Dĺžka trysky môže byť ale ovplyvnená inými faktormi, najmä uhlom naklonenie ramienka podávača alebo rôzne dlhého hrdla Hop Up gumičky, kedy môže byť v ojedinelých prípadoch potrebné použiť trysku s inou dĺžkou.

Balenie obsahuje: CNC delený mechabox V2 (9mm) - QSC, sadu skrutiek a QSC vodič pružiny.

Do CNC deleného mechaboxu verzia II sme zakomponovali mnoho užitočných vylepšení:

 • Držiaky pružín majú zárez, aby nepadala pružinka ramienka podávača a člnok spúšte.
 • Zárez pre pružinku spúšte, aby pružina nekĺzala pri montážou von.
 • Otvory pre ložiská majú priemer menší o -0,02mm (8,98mm), aby sa ložisko po montážou nepretáčal a nábehovej hrany sú skosené, tým je uľahčená inštalácia.
 • Zväčšili sme drážky pre káble o 1mm, teraz možno bez problémov viesť káble s prierezom 2,5mm.
 • Pridali sme výstupok ako ochranu proti predratiu káblov od hrdla motora.
 • Všetky závity sú teraz tvárnené, oproti vyrezanému závitu majú vyššiu pevnosť.
 • Obe polovice mechaboxu sa centrujú vyfrézovanými výstupkami a drážkami.
 • Pridali sme otvor, cez ktorý je možné uvoľniť západka spätného chodu.
 • Pre ešte väčšiu životnosť sme ešte viac zosilneli veľmi kritické miesto na vonkajšej strane mechabou pri hlave valca, kde je teraz veľký rádius a v tomto mieste je o 100% viac materiálu.
 • Pridali sme zárez pre pružinku západky spätného chodu, aby pri montáži nevyskakoval.
 • Vonkajšie hrany sú strojne zrazené.
 • Na vonkajšej strane mechaboxu je označenie priemerov otvorov pre ložiská (8mm alebo 9mm).
 • Mechabox má rýchlu výmenu pružiny QSC, vďaka ktorej možno jednoduchým otočením imbus kľúča s tŕňom pružiny vytiahnuť pružinu von, bez nutnosti rozoberania mechaboxu. U tohto riešenia je nutné zaistiť vodič pružiny skrutkou, u zbraní AR15 (M4) sa to robí dotiahnutím skrutky pažby, alebo u zbraní, ktoré majú napr. Pažbu sklopnú je nutné zaistiť vodič pružiny QSC skrutkou. Inak môže nastať situácia, kedy sa vodič pružiny zasekne do pružiny. Je to z dôvodu práve rýchlej výmeny pružiny, vodič pružiny nie je v mechaboxu na pevno, ale tak aby šiel vyťahovať otočením kľúča.

Priestor pre spúšťacie kontakty je upravený tak, aby bolo možné inštalovať a používať bežné spúšťacie kontakty a procesorové jednotky od bežne dostupných výrobcov napr. Gate pod.

CNC delený mechabox V2 má povrchovú úpravu ochranným eloxovaním, pretože vďaka vlastnostiam duralu EN AW 7075 T651 je prakticky neeloxovatelný, kvôli jeho vysokej tvrdosti a pevnosti oproti bežne eloxovatelnému hliníku bežný elox do materiálu neprestúpi. Ak by sa tento dural nechránil povrchovou úpravou, hrozí vysoké riziko korózie hliníka (veľké sivé škvrný, niekedy až s plesnivým vzhľadom).

CNC mechabox možné nainštalovať do airsoftových zbraní v štandarde Tokyo Marui kompatibilné. To platí aj pre vnútorné diely. Pri inštalácii vnútorných dielov alebo samotného mechaboxu nikdy nepoužívajte hrubú silu. Pri doťahovaní skrutiek používajte uťahovací moment max 1Nm, inak dôjde k pretočeniu kľúča v hlave skrutky. Nie je nutné skrutky doťahovať "na krv", ak chcete mať istotu, že sa skrutky nebudú povoľovať použite povolitelné lepidlo na závity, alebo farbu.

Do CNC mechaboxu možné inštalovať ľubovoľne silnu pružinu, ale je potrebné si uvedomiť, že čím silnejšia pružina tým je nižšia životnosť mechaboxu.

!! nepoužívajte MAXX hlavy valca !!

Inštalácia vnútorných dielov do mechaboxu, rovnako tak ako mechaboxu do zbrane vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a zručnosť. Práve vďaka veľkému množstvu rôznych výrobcov airsoftových zbraní, kedy si každý výrobca "vymýšľa" svoje rozmery a v airsoftu neexistujú žiadne normy ako poznáme bežné zo strojnictví napr. ISO a pod, môže byť jeden typ zbrane od niekoľkých výrobcov každý úplne iný a to ako rozmerovo tak prevedením vnútorných častí, alebo mechanizmu. Preto odporúčame výrobca zbraní, ktorí uvádzajú Tokyo Marui kompatibilné, kde by nemal byť problém s kompatibilitou CNC mechaboxu.

135,90 €

CNC Hop Up komora AK
1 ks
Dostupné ihneď (5 ks)

Hop Up komora pre airsoftové zbrane typu AK. Hop Up komora je vyrobená z leteckého duralu EN AW 7075, ktorý má pevnosť ocele a hmotnosť hliníka, preto je vhodný na tieto namáhané diely. Hop Up komora je vyrábaná na CNC obrábacom centre a má povrchovú úpravu ochranným eloxovaním o sile 5μm farby (0,005mm).

Hop Up komoru sme na základe starostlivého testovania konštrukčne upravili tak, aby spoľahlivo nabíjala a mala vysoký výkon. Zmenili sme hĺbku vŕtania a s tryskou 20,1mm a Hop Up gumičkou 60 Shore sme dosiahli stabilného výkonu o 16m / s nad silu pružiny. Podávanie aj ťažkého streliva 0,43g na SEMI aj AUTO bolo bez problémov.

Pro absolútne precízne upevnenie vnútornej hlavne sme Hop Up komoru vybavili špeciálnou klieštinový maticou, ktorá je umiestnená v prednej časti Hop Up komory. Hlaveň sa vloží s Hop Up gumičkou do Hop Up komory, zaistí sa bežným plastovým kaštieľom a nakoniec zaskrutkuje pomocou kľúča s veľkosťou 10mm do Hop Up komory. Klieštinova matica je vyrobená z leteckého duralu EN AW 7075 a po ľahkom zaskrutkovaní objíme hlaveň, ktorá drží veľmi pevne. Maticu nie je potreba uťahovať silou, stačí použiť miernu silu, inak hrozí pretočenie vnútornej hlavne v Hop Up komore. Znakom dotiahnutia je zmenšenie medzery v klieštine.

Hop Up komoru je najvhodnejšie používať v kombinácii s CNC mechaboxem verzie III, pretože sú oba diely konštrukčne upravené tak, aby sa Hop Up komora dala priskrutkovať pomocou skrutky k mechaboxu, tým nedochádza ku vzduchovým stratám a drží vnútornú hlaveň v osi. Hop Up komoru možno používať aj s obyčajným zinkoliatinovým mechaboxom.

27,90 €

CNC Hop Up komora AR15 UNI
1 ks
Dostupné ihneď (9 ks)

Hop Up komora pre airsoftové zbrane typu AK. Hop Up komora je vyrobená z leteckého duralu EN AW 7075, ktorý má pevnosť ocele a hmotnosť hliníka, preto je vhodný na tieto namáhané diely. Hop Up komora je vyrábaná na CNC obrábacom centre a má povrchovú úpravu ochranným eloxovaním o sile 5μm farby (0,005mm).

Hop Up komoru sme na základe starostlivého testovania konštrukčne upravili tak, aby spoľahlivo nabíjala a mala vysoký výkon. Podávanie aj ťažkého streliva 0,43g na SEMI aj AUTO bolo bez problémov.

Pro absolútne precízne upevnenie vnútornej hlavne sme Hop Up komoru vybavili špeciálnou klieštinový maticou, ktorá je umiestnená v prednej časti Hop Up komory. Hlaveň sa vloží s Hop Up gumičkou do Hop Up komory, zaistí sa bežným plastovým kaštieľom a nakoniec zaskrutkuje pomocou kľúča s veľkosťou 10mm do Hop Up komory. Klieštinova matica je vyrobená z leteckého duralu EN AW 7075 a po ľahkom zaskrutkovaní objíme hlaveň, ktorá drží veľmi pevne. Maticu nie je potreba uťahovať silou, stačí použiť miernu silu, inak hrozí pretočenie vnútornej hlavne v Hop Up komore. Znakom dotiahnutia je zmenšenie medzery v klieštine.

Hop Up komoru je najvhodnejšie používať v kombinácii s CNC mechaboxem verzie II, pretože sú oba diely konštrukčne upravené tak, aby Hop Up komora lícovala k mechaboxu, tým nedochádza ku vzduchovým stratám. Hop Up komoru možno používať aj s obyčajným zinkoliatinovým mechaboxom.

Hmotnosť: 18 g
Materiál: Kov

33,50 €

CNC klieštinová matica
1 pár
Dostupné ihneď (2 ks)

Klieštinové matica pre Hop Up komory RetroArms. Klieštinová matica je vyrobená z leteckého duralu EN AW 7075, ktorý má pevnosť ocele a hmotnosť hliníka, preto je vhodný na tieto namáhané diely. Klieštinová matica je vyrábaná na CNC obrábacom centre a CNC sústruhu a má povrchovú úpravu ochranným eloxovaním o sile 5μm farby (0,005mm).

Klieštinovú maticu sme implementovali do všetkých Hop Up komôr RetroArms vyrábaných od konca roka 2016 a je určená len pre Hop Up komory RetroArms.

Výhoda upnutia vnútornej hlavne klieštinovou maticou je najmä v tom, že nedochádza k nežiadúcemu pohybu vnútornej hlavne pri streľbe ani pri manipulácii s Hop Up komorou pri oprave alebo upgrade airsoftovej zbrane.

3,90 €

CNC kompenzátor - A
1 ks
Dostupné ihneď (5 ks)

CNC kompenzátor - A, ľavotočivý závit

12,90 €

CNC mechabox M249 / PKM (8mm) - QSC
1 ks
Dostupné ihneď (5 ks)

CNC mechabox určený pre airsoftové zbrane typu M249, ale dá sa použiť aj pre guľomet PKM, vyrobený z bloku najpevnejšieho leteckého duralu EN AW 7075 T651, ktorý má vyššiu pevnosť v ťahu (590MPa), než bežná konštrukčná oceľ (390MPa). Vďaka použitému materiálu má mechabox niekoľkonásobne vyššiu životnosť než bežný zinkolitový mechabox. Mechabox vyrábame na presných CNC obrábacích strojoch, priamo v našej výrobni. Číslo v zátvorke (8mm) znamená priemer otvoru pre ložiská.

Balenie obsahuje: CNC mechabox M249 / PKM (8mm) - CSQ a sadu skrutiek.

Do CNC mechaboxu M249 sme zakomponovali mnoho užitočných vylepšení:

 • Držiak pružiny má zárez, aby nepadala pružinka ramienka podávača.
 • Otvory pre ložiská majú priemer menší o -0,02mm (7,98mm), aby sa ložisko po montáži nepretáčalo a nábehovej hrany sú skosené, tým je uľahčená inštalácia.
 • Vedenie kábla okolo mechaboxu je ľahšie vďaka zväčšenej drážke, s pripravenými otvormi pre prichytenie sťahovacie pásky, aby boli káble pripevnené pozdĺž mechaboxu.
 • Všetky závity sú teraz tvárnené, oproti vyrezanému závitu majú vyššiu pevnosť.
 • Obe polovice mechaboxu sa centrujú vyfrézovanými výstupkami a drážkami.
 • Upravili sme vonkajšie tvary mechaboxu tak, aby bol ľahší, ale vďaka zosilneniu bol aj pevnejší. Zároveň je pripravený pre inštaláciu do guľometu PKM bez úprav.
 • Pridali sme zárez pre pružinku západky spätného chodu, aby pri montáži nevyskakovala.
 • Vonkajšie hrany sú strojne zrazené.
 • CNC mechabox pre M249 má povrchovú úpravu ochranným eloxovaním, pretože vďaka vlastnostiam duralu EN AW 7075 T651 je praktiky neeloxovatelný, kvôli jeho vysokej tvrdosti a pevnosti oproti bežne eloxovatelnému hliníku bežný elox do materiálu neprestúpi. Ak by sa tento dural nechránil povrchovou úpravou, hrozí vysoké riziko korózie hliníka (veľké sivé škvrny, niekedy až s plesnivým vzhľadom).

CNC mechabox možné nainštalovať do airsoftových zbraní v štandarde Tokyo Marui kompatibilné. To platí aj pre vnútorné diely. Pri inštalácii vnútorných dielov alebo samotného mechaboxu nikdy nepoužívajte hrubú silu. Pri doťahovaní skrutiek používajte uťahovací moment max 1Nm, inak dôjde k pretočeniu kľúča v hlave skrutky. Nie je nutné skrutky doťahovať "na krv", ak chcete mať istotu, že sa skrutky nebudú povoľovať použite povolitelné lepidlo na závity, alebo farbu.

Do CNC mechaboxu možné inštalovať ľubovoľne silnu pružinu, mechabox je veľmi masívny a znesie akúkoľvek pružinu dlhodobo.

!! nepoužívajte MAXX hlavy valca !!

Inštalácia vnútorných dielov do mechaboxu, rovnako tak ako mechaboxu do zbrane vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a zručnosť. Práve vďaka veľkému množstvu rôznych výrobcov airsoftových zbraní, kedy si každý výrobca "vymýšľa" svoje rozmery a v airsoftu neexistujú žiadne normy ako poznáme bežné zo strojnictva napr. ISO a pod, môže byť jeden typ zbrane od niekoľkých výrobcov každý úplne iný a to ako rozmerovo tak prevedením vnútorných častí, alebo mechanizmu. Preto odporúčame výrobcu zbraní, ktorí uvádzajú Tokyo Marui kompatibilné, kde by nemal byť problém s kompatibilitou CNC mechaboxu.

155,20 €

CNC nízkoprofilové klzné ložiská
1 pár
8mm/9mm
Dostupné ihneď (2 ks)

CNC nízkoprofilová klzné ložiská
Nízkoprofilová klzné ložiská sú vyrobené CNC sústružením z vysoko akostnej ocele triedy 19 313, 1.2842 (90MnCrV8) a zušľachtená na tvrdosť 58HRC. Použitý vysokoakostný materiál a výsledná tvrdosť predurčuje použitie ložísk pre vysoké zaťaženie.

Nízky profil ložiska sme navrhli najmä z dôvodu bezproblémového použitia v mechabox verzie II, kde dochádza pri použití bežných ložísk k vychýleniu kulisy prepínača. Tieto nízkoprofilové ložiská sa kulisy prepínača vôbec nedotýkajú a neovplyvňujú jej funkciu ani chod kulisy prepínača.

Na obrázku č.1 je štandardný guľôčkové ložisko 8mm, ložisko vyčnieva von z mechaboxu a môže spôsobovať zadrhávanie kulisy prepínača.

Na obrázku č.2 je nízkoprofilové ložisko, ktoré z mechaboxu nevyčnieva a nespôsobuje problémy pri prepínaní režimov streľby.

Samozrejme možno nízkoprofilová ložiská použiť do akýchkoľvek mechaboxov s valcovými otvormi pre ložiská s priemerom 8mm alebo 9mm.

Klzné ložiská odporúčame výdatne mazať vazelínou.

Ložiská sú o niekoľko stoviek milimetra (0,04mm) väčší ako priemer otvoru v mechaboxu, aby nedochádzalo k samovoľnému vypadávaniu a je preto potrebné ložiská do mechaboxu "naklepať". To možno vykonať napr. Pomocou vodiča pružiny a ideálne medeného kladivka. Ložiská možno tiež zabezpečiť špeciálnym lepidlom na poistenie závitov napr. Loctite 243 alebo podobný. Tým sa ložiská zaistí proti prípadnému vypadnutiu.

V balení je 6 kusov ložiská a priemer 8mm alebo 9mm možné zvoliť výberom varianty.

11,00 €

Detail

CNC prepínač streľby AR15 - A
1 ks
čierna
Dostupné ihneď (3 ks)

Custom prepínač streľby pre airsoftové zbrane typu M4 / M16 / SR25M.

8,90 €

CNC spúšť AR15 - K
1 ks
Dostupné ihneď (3 ks)

8,90 €

CNC vodič/tŕň pružiny M249 / PKM - QSC
1 ks
Dostupné ihneď (5 ks)

Konverzný vodič pružiny pre mechabox airsoftové zbrane M249. Vyrobené na CNC frézovacom centre z materiálu EN AW 7075. Vodič pružiny má axiálne guľôčkové ložisko, ktoré zabraňuje prekrúcaniu pružiny.

Povrchová úprava dekoratívnym eloxovaním.

12,50 €

CNC západka zpětného chodu pro mechabox Ver.2 / 3
1 ks
Dostupné ihneď (4 ks)

CNC západka zpětného chodu pro mechabox Ver.2 / 3

10,20 €

Guličkové ložiská
1 pár
8mm/9mm
Dostupné ihneď (4 ks)

Kvalitné guličkové ložiská s prírubou vo variante 8mm a 9mm. Ložisko nie je zapuzdrené, preto sú v ložisku použité väčšie guličky a ložiská sú vhodné až do sily pružín M130. Na silnejšie pružiny odporúčame klzné ložiská RetroArms.

Vnútorné otvory sú o priemere 3mm, čo je štandard všetkých ozubených kolies. Ložiská odporúčame výdatne mazať vazelínou.

Cena je za 6 kusov ložísk.

9,90 €

Detail

Piest s oceľovým hrebeňom 14,5 zubov
1 ks
Dostupné ihneď (9 ks)

Nová generácia obľúbeného piestu s oceľovým hrebeňom. Korpus piestu je vyrábaný z polyamidu PA6.6 s 30% uhlíkovým vláknom a 5% molybdénu. Plastový korpus je zosilnený a upravený tak, aby mal lepšiu životnosť.

Oceľový hrebeň je novo vyrábaný z materiálu 14260 (54SiCr6) čo je pružinová oceľ. Oceľ je pred obrábaním vyžíhaná pre odstránenie vnútorného pnutia, ďalej sa celý hrebeň frézuje na CNC obrábacom centre a následne zušľachťuje kalením. Tvrdosť zubov je 52 - 54HRC čo je ideálne, pretože zuby sú tvrdé, ale zároveň pružné a nie sú krehké.

Vzhľadom k použitej prísade Molybdénu v plaste sa plastový korpus piestu nemaže, ale používa na sucho. Väčšina plastov po kontaminácii olejom alebo vazelínou degraduje a tým sa znižuje pevnosť.

Vazelínu odporúčame aplikovať iba na oceľový hrebeň.

Piesty možno používať na najsilnejšie pružiny. 

11,90 €

Pružinka prepínača AR15
1 ks
Dostupné ihneď (3 ks)

3,30 €

Set prítlačných valčekov - A
1 pár
Dostupné ihneď (15 ks)

Sada dvoch prítlačných valčekov pre všetky štandardné i CNC Hop Up komory.

Prítlačné valčeky majú rovnakú šírku ako prítlačne páky Hop Up komôr, čím nedochádza k skrúteniu valčekov.

Inštalácia prítlačného valčeka môže byť niekedy náročná, preto ho odporúčame "prilepiť" vazelínou, ktorá valček podrží a nespadne do Hop Up komory. Pozor aby sa vazelína nedostala do vnútornej časti Hop Up gumičky, efekt Hop Up by bol stratený a bolo by potrebné Hop Up gumičku vyčistiť.

Oba valčeky sú odolné voči olejom i vazelínám.

obsah balenia
1ks plný Valček zo silikónu, tvrdosť 60Sha
1ks dutý valček z Teflonu

3,90 €

Zámok hlavne AK
1 pár
Dostupné ihneď (7 ks)

Nezničiteľný zámok hlavne pre Hop Up komory AK. Tento kaštieľ možno použiť pre Hop Up komory Retro ARMS aj pre Hop Up komory ostatných výrobcov. Zámok má novo pridaný prvok pre aretáciu polohy hlavne. Vyrobené na vstrekovacím lisu z materiálu Polyamid.

1,20 €

Zámok hlavne AR15
1 pár
Dostupné ihneď (7 ks)

Nezničiteľný zámok hlavne pre Hop Up komory M4. Tento kaštieľ možno použiť pre Hop Up komory Retro ARMS aj pre Hop Up komory ostatných výrobcov. Zámok má novo pridaný prvok pre aretáciu polohy hlavne. Vyrobené na vstrekovacím lisu z materiálu Polyamid.

1,20 €

Závitová vložka M14 x 1mm CCW
1 ks
Dostupné ihneď (5 ks)

Závitová vložka pre zabudovanie do 3D tlačeného modelu napr. Kompenzátora alebo tlmiča. Závitová vložka je vyrobená z duralu EN AW 2007 presným CNC sústružením. Povrchová úprava eloxovaním na čiernu farbu. Na vonkajšej strane vložky sú drážky pre zacvaknutie do predtlačených výstupkov, v každom prípade je vhodné vložku do tela výtlačku zalepiť napr. tavným lepidlom.

4,90 €